Acesta este vechiul site FSEAP ID, veți fi redirecționat către noua pagină FEAA ID.

Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Studenții la Învățământul la Distanță sunt invitați să acceseze platforma educațională a universității care oferă acces la resurse educaționale electronice....
Toți studenții au conturi și li se va monitoriza accesul.

Pentru detalii accesați http://seap-old.usv.ro/idd/e-learning.php

Prezentare Învățământ la Distanță

Centrul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă din cadrul FSEAP a fost înfiinţat în anul 2001 şi funcţionează în baza unui regulament propriu aprobat de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava Dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor au produs o schimbare esenţială atât în planul necesităţilor de dobândire a cunoştinţelor şi a capacităţii de a răspunde acestora, cât şi în modul în care sunt oferite programele de studiu în cadrul instituţiilor de învăţământ. Principala modificare se referă la oferta de învăţământ centrată pe nevoile studentului, care îl plasează în centrul procesului de învăţământ şi la integrarea tehnologică a resurselor de învăţământ distribuite. Din acest punct de vedere, forma învăţământ la distanţă se concentrează pe modul în care studentul învaţă şi mai puţin asupra locului în care acesta învaţă.

Prin natura sa, forma ID, este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă.
Învăţământul la distanţă este o forma de învăţare nouă, de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională, în care cea mai mare parte a procesului specific de instruire permite ca studentul (cursantul) să fie la distanţă, absolvenţii ID având aceleaşi avantaje ca si absolvenţii cursurilor de zi. Învăţământul la distanţă este o forma de învăţământ în care instrucţia orală are un rol subordonat şi este concentrată în câteva perioade intensive, repartizate în decursul anului academic. Între aceste perioade, cursantul studiază individual, acasă, dar având posibilitatea de a se consulta cu tutorele prin mijloacele moderne, specifice. Comunicarea în ambele sensuri, între cursant şi tutore/profesor este realizata prin: INTERNET, e-mail, scrisori, telefon şi alte mijloace tehnice (audio şi video-conferinţe, conferinţe prin intermediul calculatorului conectat la reţeaua INTERNET, mijloace relativ accesibile de abordare a problemei predării / asimilării) şi prin contact direct, "faţă-n faţă". Acestea conduc la o convergenţă între învăţământul tradiţional şi cel la distanţă. Pentru a oferi studii de înaltă calitate care să răspundă noilor cerinţe şi priorităţi, bazate pe respectarea standardelor de calitate FSEAP ID a derulat un proces de implementare a cursurilor şi unităţilor de învăţare disponibile pe platforma de Învăţământ electronic (e-Learning), şi a oferit facilităţi online pe platformă, de evaluare / autoevaluare finală şi pe parcursul anului universitar pentru toţi studenţii utilizatori. Învăţământul la distanţă este centrat pe individ (cursant) şi nu pe clase, grupuri standard, ca în cazul celui tradiţional, fiind în esenţă bazat pe studiu individual.
Admiterea pentru învăţământ la distanţă se realizează pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ zi.

află mai multe

Ultimele 0 anunțuri

Ghidul studentului

Admitere 2020