Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Programe de studiu

Domenii:


Domeniul administrarea afacerilor

Programe de studii:

1. Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Discipline studiate, descriere program de studiu AICI. Plan de învățământ AICI.

2. Administrarea afacerilor
Discipline studiate, descriere program de studiu AICI. Plan de învățământ AICI.

Domeniul contabilitate

Programe de studii:

1. Contabilitate şi informatică de gestiune
Discipline studiate, descriere program de studiu AICI. Plan de învățământ AICI.

Domeniul științe administrative

Programe de studii:

1. Asistenţă managerială şi administrativă
Discipline studiate, descriere program de studiu AICI. Plan de învățământ AICI.