Centrul de Învățământ la Distanță
și Formare Continuă


Orar - Semestrul II, an universitar 2019-2020


Programe de studiu:

1. Administrarea afacerilor

2. Asistenţă managerială şi Administrativă

3. Contabilitate şi informatică de gestiune

4. Economia comerţului, turismului şi serviciilor